Close Menu

Beschermd natuurgebied Brachter WaldTijdens het als ‘Koude Oorlog’ aangeduide conflict tussen Oost en West na WOII vestigden de westelijke geallieerden diverse militaire bases in de Bondsrepubliek Duitsland.
Hiertoe behoorde ook het grootste munitiedepot van het Engelse Rijnleger in West-Duitsland, het ‘3 Base Ammunition Depot’ in Brüggen-Bracht. Bijna vijftig jaar lang kon zich op de voedingsarme stuifzandbodem van dit verboden gebied een uniek heidelandschap ontwikkelen met een veelvoud aan zeldzame dier- en plantensoorten. Vanwege zijn waardevolle leefomgeving is het 12 km2 grote gebied tot beschermd natuurgebied verklaard. Nadat de militaire basis in 1996 vanwege de veranderde politieke omstandigheden werd opgeheven, kwam het gebied in handen van de ‘Nordrhein-Westfalen-Stiftung Naturschutz’, Heimat- und Kulturpflege en de ‘Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH’.qr-code