Close Menu

Natuurbelevingsgebied Krickenbecker SeenWelkom in het naturbelevingsgebied Krickenbecker Seen, een van de oudste beschermde natuurgebieden van Nordrhein-Westfalen!
Meren, broeklanden, bossen, akkers en weiden vormen samen met de heuvelrug een zeer afwisselend, fraai landschap, waarvan de meest waardevolle delen onder natuurbescherming vallen. Ter informatie voor bezoekers is in deze in ecologisch en cultuurlandschappelijk opzicht zeer interessante omgeving een natuurbelevingsgebied ingericht. Zes met kleuren gemarkeerde wandelroutes van verschillende lengtes bieden elk een impressie van het gebied.qr-code